[wordpress_file_upload singlebutton=”true” uploadrole=”administrator,editor,author,contributor” maxsize=”51″ createpath=”true” forcefilename=”true” showtargetfolder=”true” askforsubfolders=”true” subfoldertree=”*uploads_NH/uploads_NH,**Algemene vergaderingen/Algemene vergaderingen,**Bestuursvergaderingen/Bestuursvergaderingen” redirect=”true” redirectlink=”/file-uploaden/” placements=”subfolders/filename+selectbutton+uploadbutton/progressbar/message” selectbutton=”Selecteer bestand” targetfolderlabel=”Upload Folder” subfolderlabel=”Selecteer Subfolder” requiredlabel=”(verplicht)” notify=”true” notifyrecipients=”gert.hendriks@live.be” notifymessage=”Geachte ontvanger,%n%%n% Dit is een geautomatiseerd bericht om je te laten weten dat er een nieuw bestand is geüpload door %username%.%n%Het bestand is bijgevoegd aan deze mail.%n%Met vriendelijke groet” attachfile=”true” widths=”selectbutton:180px, uploadbutton:160px, subfolders:180px, subfolders_label:180px” heights=”subfolders:20px, subfolders_label:20px”]