Agendapunten

 

 1. Verwelkoming
 2. Ontlasting van de beheerders
 3. Financieel overzicht 2015 en begroting 2016
 4. Aanstelling van de nieuwe beheerders
 5. Overzicht van de activiteiten
 6. Plannen bestuur 2016-2018
 7. Enquête leden – goedkeuring programma bestuur

 

 1. Verwelkoming:

 

 1. Ontlasting van de beheerders:

De bestuursploeg voor het afgelopen werkjaar bestond uit: Bert Maes, Theo Smolders, Peggy Kox, Liesbeth Jansen, Guido Willems, Bart Theuwissen en Liesbeth Jaspers

Liesbeth Jaspers en Guido Willems hebben ontslag genomen als trouw bestuurslid van de Nieuwe Harmonie. We danken hen van harte voor de inzet, al het harde werk en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. We zullen hen missen!

 1. Financieel overzicht 2015 en begroting 2016:

Het financieel overzicht en begroting worden overlopen door de penningmeester. Verdere details en toelichting zijn steeds te verkrijgen bij Theo Smolders.

Volgende vraag wordt vanuit de groep gesteld: Wat wordt er gedaan met het geld dat voorhanden is? Verdere duiding hiervan wordt gedaan de hand van punt 6. Van de agenda.

 1. Aanstellen van de nieuwe beheerders:

De bestuursploeg voor het komende jaar zal bestaan uit: Bert Maes (voorzitter), Theo Smolders (penningmeester), Peggy Kox (secretaris), Liesbeth Jansen, Bart Theuwissen.

We zijn als bestuur nog steeds op zoek naar verdere versterking. Een meespelend lid als bestuurslid zou een heel grote meerwaarde zijn. We blijven onze warme oproep herhalen.

Er wordt tevens een oproep gedaan naar de leden om de muziekcommissie te vervoegen.

Kandidaten die zich willen inzetten voor specifieke activiteiten zijn altijd welkom en mogen zich melden.

 

 

 1. Overzicht van de activiteiten:
Activiteiten van 2015
Datum Activiteit Plaats
4/01/2015

16/01/2015

Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsreceptie met concertfilm

Kerk Heeserbergen

Diagnosecentrum

27/02/2015 Algemene ledenvergadering De Hanekap
22/03/2015 KIDS-Concert Klosterhof
1/04/2015 Opening uitkijktoren Sahara
31/05/2015 Voorjaarsconcert Kerk Heeserbergen
20/06/2015 Levende Beelden festival Lommel Centrum
02/07/2015 opening Lommel Leeft Parkconcerten Prinses Astridpark
26/09/2015 Jaarlijks eetfestijn Klosterhof
04/10/2015 Jeugddag De Hanekap
11/10/2015 Dubbelconcert Esch De Hanekap
24/10/2015 Bestuursuitstap Lommel Centrum
20/11/2015

21/11/2015

Kiwanis quiz

Sint Ceciliafeest

Klosterhof

De Hanekap

22/12/2015 Kerstconcert Kapittelhof
Activiteiten van 2016
Datum Activiteit Plaats
09/01/2016 Nieuwjaarsconcert Kerk Lommel-Centrum
15/01/2016 Algemene ledenvergadering en receptie Diagnosecentrum
24/01/2016 Audities Lommel Live De Hanekap
06/03/2016 KIDS-Concert De Moffel
27/05/2016 Jubileumconcert + 20 jaar viering CC Adelberg
07/2016 Lommel Leeft Parkconcert Prinses Astridpark
01/10/2016 Jaarlijks eetfestijn Klosterhof
29-30/10/2016 Lommel Live CC Adelberg
11/2016 Sint Ceciliafeest De Hanekap
12/2016

 

Mogelijke activiteit indien interesse

Kerstconcert

 

 

 

 

Kapittelhof

 

 

 

 

29/05/2016

22/10/2016

85 jaar St.-Eligius

Dag van de jeugdbeweging

De Moffel

Jeugdterrein Scouts

Optreden op levende beelden (18-19/06/2016) is voorlopig niet toegezegd. We gaan het bekijken om toch deel te nemen met een kleinere groep!

 1. Plannen bestuur 2016-2018:

De harmonie viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan en dit is ook een moment om eens terug te kijken op wat er allemaal al de revue is gepasseerd. Wie zijn we als harmonie en hoe is onze positie ten opzichte van de harmonieën rondom ons, in onze streek. Wie is ons publiek, hoe “nieuw” zijn we nog na 20 jaar, wat met ons programma dat jaarlijks wordt gespeeld… Vragen genoeg om ook eens een blik op de toekomst te werpen. Waar willen we naartoe?

In de presentie is een voorstel geformuleerd wat de visie van het bestuur weerspiegelt over wat de initiatieven voor 2016 tot 2018 kunnen zijn. Aan dit voorstel wordt een enquête gekoppeld die ons een zicht geeft op hoe de groep zich vindt in dit voorstel. Het resultaat van deze enquête is dan ook de verdere leidraad en bevestiging voor het bestuur om dit voorgesteld programma uit te werken.

Het idee is geopperd om het “maestro concept” toe te passen (zie ook het concept van de filharmonisch orkest van Rotterdam).

Samenwerking met Gunther Neefs?

 

 1. Enquête leden –goedkeuring programma bestuur:

In de presentatie van de AV zijn een aantal vragen opgesteld om de mening van de leden te bevragen. Deze vragen kunnen beantwoord worden met: “Eens”, “Geen mening”, “Oneens”

Aan de hand van deze resultaten wordt een verdere analyse opgesteld die het verdere verloop en programma voor de NHL gaat bepalen.