Agendapunten

 1. Verwelkoming
 2. Jeugdwerking – nieuw systeem
 3. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017
 4. Overzicht afgelopen activiteiten
 5. Update plannen 2017-2018
 6. Huidige bestuur en werkgroepen – oproep nieuwe leden
 7. Ontlasting van de beheerders / aanstelling nieuwe beheerders
 8. Evaluatie dirigent
 9. Varia en stemmingen

 

 

 1. Verwelkoming:

(33 aanwezigen en 6 volmachten)

 

 1. Jeugdwerking – nieuw systeem:

Info over de visie en aanpak van de jeugdwerking en het garanderen van de continuïteit voor de Nieuwe Harmonie. De werking wordt ondersteund door Wendy en Walter. Er komt een aparte vergadering en evaluatie voor de werking van de jeugd.

Oude regeling voor jeugd:

Tot en met L4:
Repetitie met het jeugdorkest van 19.15h tot 20.15h

Vanaf M1 tot en met M2:
Repetitie met het jeugdorkest van 19.15h tot 20.15h
Halve repetitie met het harmonieorkest van 20.30h tot 21.30h.

Vanaf M3:
Volledig lid van het Harmonieorkest met repetitie van 20.30h tot en met 22.30h
Repetitie met het jeugdorkest op vrijwillige basis.

Nieuwe regeling voor de jeugd:

Nieuw repetitieschema jeugd:
19h00 – 19h30: Repetitie enkel jeugdorkest
19h30 – 19h45: Pauze
19h45 – 20h15: Repetitie jeugdorkest + aanvulling vrijwillige ervaren muzikanten

Tot en met M2:
Repetitie met het jeugdorkest van 19h00 tot 20h15.
Meespelen met harmonieorkest kan op vrijwillige basis.

Vanaf M3:
Volledig lid van het Harmonieorkest met repetitie van 20.30h tot en met 22.30h
Repetitie met het jeugdorkest op vrijwillige basis (2de deel van de jeugdrepetitie).

 

 1. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017:

Het financieel overzicht en de begroting worden overlopen door de penningmeester. Verdere details en toelichting zijn steeds te verkrijgen bij Theo Smolders.

 1. Overzicht afgelopen activiteiten:

 

Datum Activiteit Plaats Omschrijving
09/01/2016 Nieuwjaarsconcert Kerk Lommel Centrum Muziek
15/01/2016 Algemene ledenvergadering en receptie Diagnosecentrum Vergadering
24/01/2016 audities Lommel Live De Hanekap Muziek
06/03/2016 KIDS-Concert De Moffel Muziek
27/05/2016 Jubileumconcert + 20 jaar viering CC De Adelberg Muziek
19/06/2016 Beeldig Lommel Kerkplein Muziek – Koper ensemble
30/06/2016 Lommelt Leeft Parkconcert prinses Astridpark Muziek
01/10/2016 Jaarlijks eetfestijn Klosterhof Geld activiteit
29-30/10/2016 Lommel Live CC De Adelberg Muziek
26/11/2016 Sint Ceciliafeest De Hanekap Ontspanning
27/11/2016 Jongeren in concert CC De Schans, Hechtel Muziek – Jeugd
27/12/2016 Kerstconcert Kapittelhof Muziek – Jeugd

 

 

 1. Update plannen 2017-2018:

De focus van het bestuur ligt op de volgende punten

 • Muzikaal blijven verassen en vernieuwen.
 • Kwaliteitsniveau blijven onderhouden
 • Sterke jeugdwerking uitbouwen
 • Band met Lommel aanhalen en versterken
 • Ontspanning niet vergeten

 

Datum Activiteit Plaats Omschrijving
07/01/2017 Nieuwjaarsconcert Kerk centrum, Lommel Muziek
13/01/2017 Algemene vergadering Hanekap, Lommel Vergadering
20/01/2017 Nieuwjaarsreceptie + Film Lommel Live Diagnosecentrum Ontspanning
19/03/2017 Kidsconcert Moffel, Lommel Muziek
19/05/2017 Gunther Neefs Adelberg, Lommel Muziek
17-18/06/2017 Beeldig Lommel Muziek – Ensembles
29/06/2017 Park concert Astridpark, Lommel Muziek
Najaar 2017* Wedstrijd meespelen? Muziek
3-4-5 /11/2017* Weekendje Ontspanning
25/11/2017* Sint Ceciliafeest De Hanekap Ontspanning
27/12/2017* Kerstconcert Kappittelhof Muziek – Jeugd

 

Een blik vooruit naar 2018:
– Nieuwjaarsconcert
– Voorjaarsconcert
– Concertreis
– Lommel Live

 1. Huidige bestuur en werkgroepen – oproep nieuwe leden:

De bestuursploeg Bert Maes (voorzitter), Theo Smolders (penningmeester), Peggy Kox (secretaris), Liesbeth Jansen, Bart Theuwissen.

Ondersteunend de hulp van Wendy en Walter (jeugd); Annelies (Animatie); Jens (promo); Evelien (Lommel Live).

Dirigenten Harold en Hans.

Muziek comissie met Jens, Evelien, Guy, Hans, Harold en Liesbeth.

Website: Kristof Dens

We blijven onze oproep herhalen dat nieuwe leden van harte welkom zijn voor het meehelpen in de verschillende groepen.

 

 1. Ontlasting van de beheerders / aanstellen nieuwe beheerders:

2016                                                                                            2017

Bert Maes (voorzitter)                                                        Bert Maes (voorzitter)
Theo Smolders (Penningmeester)                                 Theo Smolders (Penningmeester)
Bart Theuwissen                                                                    Bart Theuwissen
Peggy Kox                                                                                 Peggy Kox
Liesbeth Jansen                                                                     Liesbeth Jansen

 1. Evaluatie dirigent:

Resultaat van de bevraging is getoond, verdere doorspraak met Harold volgt.

 1. Varia en stemmingen:
 • Aanpassen start- en eindtijd repetitie: alles blijft bijhet oude
 • Verhoging lidgeld: wordt aangepast.
 • Eetfestijn, ja of nee?: Meerderheid wil hiermee stoppen.
 • Leden- of algemene vergaderinge organiseren: ja, maar dan op een ander tijdstip! Januari komt slecht uit wegens vele nieuwjaarsrecepties en examens in de universiteiten en hoge scholen.
 • Feedback werking bestuur.
 • Aanwezigheden voorgesteld.
 • Update website organiseren met een werkgroep.
 • Werkgroepen starten voor het organiseren van het weekend in november en voor de concertreis 2018.
 • Datum voor Kerstconcert met de jeugd op woensdag 27/12/17 ( om niet op 2de Kerstdag te doen), dus niet op dinsdag!
 • Zoektocht naar Nieuwe muzikanten doen: via annonces in Lommels Contact, maandelijks stadsblad, face book, website, …
 • Er werd een tip gegeven om ipv Eetfestijn eens een ontbijt- , aperitief -, of brunchconcert te houden voor beperkt publiek. Dit Kan erg gezellig zijn, je kan toch wat muziek spelen en wat hogere inkomprijs vragen. Dit is weer eens iets helemaal anders en dat doet de voetbal, school, sportclub… nog niet!
 • Een verbroederingsconcert met orkesten uit de omgeving werd voorgesteld. Concept : zondagmiddag met koffie en taart. Doel: mekaar leren kennen, luisteren naar elkaar, zo soms muzikanten dien toch in meerdere orkesten willen meespelen als de repetitiedag verschillend is. (voorstellen: Mol- Rauw, Overplet, Achel, Eksel, HOKAN, …)
 • Theo vraagt naar interesse om een TOOGBEURTROL op te starten zodat hij niet elke week de verantwoordelijkheid draagt en achter de toog moet staan.
 • Vanuit de jeugd de vraag om rond Halloween eens een activiteit te doen, of iets anders ( nog eens Bowling, …)
 • Verslagen beschikbaar maken via de NHL website.